fkadmin | Friday, 22 December 2023 | 09:18 WIB  


PKm Dr.dr.Sukma Sahadewa sebagai Narasumber Jawa Pos TV dengan judul "Memilih Teknik Khitan" - PKm dilaksanakan secara live di saluran tv Jawa Por Tv dan dityangkn di Yotube Jawa Pos TV.